18 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคมนี้เริ่มลุยปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/396035

ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งว่า กรุงเทพมหานครได้เริ่มโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา มีนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนจำนวนมาก มาร่วมสนับสนุนโครงการ ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถึงปัจจุบันสามารถปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนได้แล้ว 210 ไร่ ทั้งนี้ช่วงเวลาที่สามารถปลูกได้คือเดือนเมษายน-กันยายน ซึ่งเป็นช่วงน้ำลดเวลากลางวัน แต่ในปีนี้จะเริ่มปลูกป่าชายเลนอีกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกันยายน 2562 และจะหยุดปลูกช่วงน้ำขึ้นในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ปีหน้า โดยจะดูแลซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายล้มตายก่อน เนื่องจากผลกระทบจากพายุปาบึกประกอบกับมรสุมคลื่นลมแรงที่ทำให้ต้นกล้าที่ปลูกไปได้รับความเสียหาย ในส่วนของเขื่อนเสาไฟฟ้าสลายคลื่นได้รับการสนับสนุนเสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1,963 ต้น ปักไปแล้ว 1,782 ต้น ขณะนี้ได้ 283 เมตร เสร็จทั้งหมดจะได้ 300 เมตร และได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนอีก 5,000 ต้น อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่งมาให้ที่บางขุนเทียน ส่วนเขื่อนไม้ไผ่ปักไปแล้ว จำนวน 232,470 ลำ (แนวเดิม 95,901 ลำแนวขยาย 136,569 ลำ) และทยอยปักเพิ่มทุกวัน สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนที่ปลูกได้นั้น เขตจัดหาผู้ดูแลขูดเพรียงที่เกาะทำให้เสียหายออก เปลี่ยนไม้หลักพยุงต้นให้สูงขึ้น และปลูกต้นกล้าทดแทนส่วนที่เสียหายไปแล้ว 7,070 ต้น โดยแปลงปลูกป่าเติบโตแข็งแรงดีในแนวไม้ไผ่ปักกันคลื่นมีดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้น และสัตว์ทะเลเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นมาก แสดงถึงระบบนิเวศชายฝั่งกลับมาสมบูรณ์ ชาวบ้านได้มีอาชีพมีรายได้ และดึง 6 ชุมชนในพื้นที่ร่วมดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน